Narodowa Fundacja do Walki z Rakiem

Informacje o NKWR
Marsz Życia i Nadziei
Oko w oko z rakiem
Pomoc NKWR
Pomoc po mastektomii - AMAZONKI
Polecane ośrodki, mamografy

Sponsorzy NKWR

Aventis
Schering


Telemedia
Super Media
Plus GSM
Najbliższy Tobie oddział onkologiczny <
Marsz Życia i Nadziei

Warszawa, 14 października 2000 r. (sobota) - o godz. 12.00 z rogu ulicy Chmielnej i Nowego Światu, rozpoczął się Marsz Życia i Nadziei. Uczestnicy Marszu przeszli Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego. Na Placu Zamkowym znajdował się mammobusu Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem (organizator), gdzie za symboliczną opłatę 5 zł kobiety mogły wykonać badanie mammograficzne. Po zakończeniu Marszu odbył się Festyn na Placu Zamkowym, podczas którego, charytatywnie wystąpili: Eleni, De Mono, Friends, Hetman, Sex Bomba, Big Bit i Perfect.

Marsz Życia i Nadziei organizowany jest co roku, już od 4 lat. Celem Marszu jest zwrócenie uwagi na fakt, że rak piersi nie jest wyrokiem, jeśli zostanie wykryty w początkowym stadium choroby. Marsz ma na celu podniesienie świadomości kobiet i ich rodzin, że regularne badania profilaktyczne takie jak: mammografia czy USG - wykrywają raka piersi w jego najwcześniejszych stadiach wtedy, kiedy istnieje jeszcze duża szansa na jego wyleczenie. Niebagatelne znaczenie ma również regularnie wykonywane samobadanie piersi. W ten sposób kobiety wykrywają do 60% zmian w piersiach. Rak wyleczony umożliwia kobiecie powrót do normalnego życia, wychowania dzieci i kontynuowania pracy zawodowej.

Najnowsze statystyki wykazują, że co 4 osoba na świecie zachoruje w ciągu swojego życia na jakąś formę choroby nowotworowej. W Polsce sytuacja zapadalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych przedstawia się jako jedna z najbardziej dramatycznych w Europie. Dla przykładu, corocznie u 10 000 kobiet w Polsce zostaje wykryty rak piersi. Z powodu późnej wykrywalności choroby ponad 50% tych kobiet umiera.

W Marszu wzięli udział wszyscy ludzie identyfikujący się z problemem, przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszonych w Narodowej Koalicji, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Tadeusz Mazowiecki - były Premier RP, senatorowie, posłowie, przedstawiciele służby zdrowia, biznesu, mediów, świata kultury i sztuki. Akcji patronowały również Honorowe Patronki Koalicji, Pani Jolanta Kwaśniewska i Pani Ludgarda Buzek. Przysłały One listy wyrażające słowa uznania dla naszej akcji.

Od tego roku Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem posiada własną, bezpłatną infolinię 0800-464-884. Można w niej zasięgnąć porady w sprawach onkologicznych oraz dowiedzieć się, gdzie najlepiej wykonać dobrej jakości badania mammograficzne.
Ponad to Narodowa Koalicja zbiera fundusze na darmową mammografię wykonywaną w mammobusie Narodowej Koalicji. Dzwoniąc pod numer 070-18-777-18 można wesprzeć finansowanie badań i tym samym uratować czyjeś życie. Ponad to można tu wysłuchać szczegółowych informacji o Narodowej Koalicji.

Informacje dodatkowe:

Koalicja do Walki z Rakiem objęła swoim patronatem wdrożony we wrześniu pilotażowy program im. Marii Spasowskiej-Grochulskiej (Przewodniczącej Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem) - program profilaktyki raka INTEGRA. Autor programu dr Marek Podolski (chirurg onkolog - Szpital Grochowski) - jako jedyny uzyskał akceptację ze strony Mazowieckiej Kasy Chorych na program profilaktyki raka w województwie mazowieckim. Środki przyznane przez Kasę pozwalają na prowadzenie programu w Warszawie. Program wyznacza jak dotąd efektywną i najszybszą ścieżkę diagnostyczną dla pacjentek objętych ryzykiem zachorowania na raka piersi. Kluczem do sukcesu programu INTEGRA jest zapewnienie cyklu szkoleń oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych lekarzom pierwszego kontaktu, pielęgniarkom i rejestratorkom. Program INTEGRA zakłada także wprowadzenie pełnego i wciąż uaktualnianego rejestru nowotworowego. Jeżeli znajdą się sponsorzy program ma szansę być z czasem wdrożony w całym kraju.

W tym roku Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem wspólnie ze studiem filmowym Taurus Film z Łodzi rozpoczęła prace nad produkcją filmu popularno-naukowego pt. Wygrać Życie. Tematem filmu będzie promocja zdrowia i profilaktyka raka piersi, kładąca tym samym nacisk na wczesną, wykrywalność w tym profesjonalną diagnostykę oraz wykonywanie prawidłowego samobadania. Film przeznaczony jest do dystrybucji jako materiał edukacyjny dla szkół, placówek medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich. Ciągle poszukiwani są sponsorzy, którzy zechcą wesprzeć projekt.

PArtner

Infolinia 0 800 464 884