Narodowa Fundacja do Walki z Rakiem

Informacje o NKWR
Marsz Życia i Nadziei
Oko w oko z rakiem
Pomoc NKWR
Pomoc po mastektomii - AMAZONKI
Polecane ośrodki, mamografy

Sponsorzy NKWR

Aventis
Schering
Szpital Damiana
Royal PBK


Telemedia
Super Media
Plus GSM
Najbliższy Tobie oddział onkologiczny <
Informacje

ogólnie; organizacje z którymi współpracujemy; działalność statutowa;
co robimy; firmy które nas wspierają; informacje ze świata;

Informacje ogólne

Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem Piersi działa w Polsce od października 1996. W ciągu 4 lat funkcjonowania Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem Piersi, łącząc we wspólnym działaniu, walki o zdrowie i życie polskich kobiet, 17 organizacji pozarządowych, rozszerzyła swoją misję walki z rakiem piersi w walkę z rakiem jako chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Rozszerzenie działalności Fundacji jest odpowiedzią na zapotrzebowania społeczno- zdrowotne, ogarniające kompleksowo problem chorób nowotworowych w Polsce. Uchwałą Rady Fundacji została zmieniona nazwa Koalicji na Narodową Koalicję do Walki z Rakiem.

Narodowa Koalicja została ustanowiona przez: Dorotę Czudowską, Krystynę Kaszubę, Irenę Koźmińską, Krystynę Mikka, Louisę Rey, Marię Spasowską - Grochulską, Lilianę Wrześińską-Wejchert aktem notarialnym w Warszawie i działa jako Fundacja na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 oraz statutu Fundacji. Narodowa Koalicja jest organizacją pozarządową nie prowadzące działalności gospodarczej.

Honorowy Patronat nad Narodową Koalicją do Walki z Rakiem sprawują:

Pani Jolanta Kwaśniewska
Żona Prezydenta RP
Pani Ludgarda Buzek
Żona Prezesa Rady Ministrów RP

Członkami Honorowymi Koalicji są:

Teresa Kamińska - Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów RP Pana Jerzego Buzka,
Alicja Kornasiewicz - była W-ce Minister Skarbu.

Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem realizuje niektóre postulaty Narodowego Programu do Walki z Nowotworami Złośliwymi. Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem realizuje też postulaty "Paryskiej Karty Walki z Rakiem" podpisanej podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu w dniu 4 lutego 2000 roku przez Dyrektora Generalnego UNESCO, Pana K. Matsura i Prezydenta Francji Pana J.Chiraque oraz reprezentantów rządów, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. W imieniu Polski i jako przedstawiciel organizacji pozarządowych z Polski pod Kartą podpisała się Pani Maria Spasowska-Grochulska, Przewodnicząca Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem.

We współpracy z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Narodowa Koalicja podejmuje też działania wspierające reformy i modernizację systemu ochrony zdrowia i sprzyjające integracji Polski z Unią Europejską.

Naczelną misją Narodowej Koalicji jest obniżenie w Polsce umieralności z powodu raka oraz zmniejszenie negatywnych skutków tej choroby. Koalicja dba o szerzenie oświaty na temat raka, łatwy dostęp do profesjonalnych usług medycznych, poprawę jakości życia pacjentów i osób po przebytej chorobie. W ramach swojej działalności Koalicja realizuje m. in. takie projekty jak:
  • Coroczne "Marsze Życia i Nadziei" (tzw. Marsze Różowej Wstążki) organizowane na terenie całej Polski w dniu 17 października, czyli oficjalnym Dniu Walki z Rakiem Piersi ogłoszonym przez Prezydenta RP. ( w tym roku będzie to 14 października, ze względu na fakt, że 17 października to dzień powszedni);
  • Projekt "Mammobus" - wprowadzanie na terenie całego kraju 6-8 mammobusów docierających szczególnie na obszary wiejskie i do małych miast;
  • Rozkolportowanie na terenie całego kraju (Ośrodki Zdrowia, Przychodnie, Szkoły) video kasety "Wygrać Życie";
  • Projekt "Ustawy o warunkach, jakimi powinny odpowiadać pracownie diagnostyczne wykonujące badania piersi". Spotkanie w Sejmie, na którym został złożony projekt, odbyło się w dniu 24 listopada 1999 roku;
  • Bezpłatna infolinia 0 800 464 884, pod którą są udzielane wszelkie informacje na temat raka;

Akcja - badanie mammograficzne
dołącz do nas i pomóż uratować kolejne życie.

0 800 464 884

Bezpłatna linia informacyjna służy informacją o placówkach i instytucjach onkologicznych i profilaktyce raka. Pod tym numerem telefonu można zasięgnąć informacji o działalności Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem i możliwości wspierania chorych przez różne instytucje.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 646-96-96 lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji, w Warszawie, ul. Willowa 8/10 m. 26.

Adres siedziby:
ul. Willowa 8/10 m. 26, 00-790 Warszawa
tel./fax (0 22) 646-96-96, fax: (0-22) 646-34-25.

Infolinia 0 800 464 884