Narodowa Fundacja do Walki z Rakiem

Informacje o NKWR
Marsz Życia i Nadziei
Oko w oko z rakiem
Pomoc NKWR
Pomoc po mastektomii - AMAZONKI
Polecane ośrodki, mamografy

Sponsorzy NKWR

Aventis
Schering
Szpital Damiana
Royal PBK


Telemedia
Super Media
Plus GSM
Najbliższy Tobie oddział onkologiczny <
Informacje

ogólnie; organizacje z którymi współpracujemy; działalność statutowa;
co robimy; firmy które nas wspierają; informacje ze świata;

Co robimy?

Pragniemy Państwa poinformować, iż w bieżącym roku Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem realizować będzie następujące projekty, szeroko nagłaśniane we wszystkich mediach publicznych i prywatnych:
  • "Akcja Mammobus" - zakup i wyposażenie następnych czterech mammobusów i rozszerzenie akcji badań przesiewowych na terenie całego kraju.

  • Dystrybucja ulotek instruktarzowo-informacyjnych w pociągach oraz plakatów na dworcach PKP w całym kraju.

  • Marsz "Życia i Nadziei" w październiku 2000 r.

  • Kontynuacja "Akcji Mammobus" - wykonywanie, dofinansowywanie badań mammograficznych na terenie całego kraju - współpraca z Kasami Chorych.

  • I Międzynarodowa Konferencja Przedstawicieli środkowo-Wschodniej Europy na Rzecz Walki z Rakiem Piersi, w roku 2001. Celem konferencji jest opracowanie i wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego prawa i zdrowie pacjenta (w zależności od potrzeb danego kraju) oraz przygotowanie przepisów/ustaw dotyczących kontroli jakości mammografii zgodnie z standardami WHO, Unii Europejskiej oraz American College of Radiology. Projekty tych ustaw i przepisów będą modelowane na Amerykańskiej ustawie z 1992 roku oraz gotowym już projekcie ustawy polskiej, przygotowanej przez Narodową Koalicję do Walki z Rakiem Piersi.
Akcje

Akcja Mammobus '99 Kontynuując akcję badań profilaktycznych, rozpoczętych 17 października, Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem uruchamia kolejne mammobusy i rozpoczyna w pierwszym kwartale br. Ogólnopolską akcję Profilaktycznych Badań Mammograficznych. Mammobusy Koalicji będą chciały dotrzeć tam, gdzie występuje paląca potrzeba - do małych miasteczek, gmin i wiosek, w celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do wysokiej jakości badania mammograficznego. Będą to mammografie wykonywane za symboliczną złotówkę (dofinansowanie przez gminy i sponsorów) lub w cenie pokrywającej tylko koszta badania.

Infolinia 0 800 464 884