Narodowa Fundacja do Walki z Rakiem

Informacje o NKWR
Marsz Życia i Nadziei
Oko w oko z rakiem
Pomoc NKWR
Pomoc po mastektomii - AMAZONKI
Polecane ośrodki, mamografy

Sponsorzy NKWR

Aventis
Schering
Szpital Damiana
Royal PBK


Telemedia
Super Media
Plus GSM
Najbliższy Tobie oddział onkologiczny <
Informacje

ogólnie; organizacje z którymi współpracujemy; działalność statutowa;
co robimy; firmy które nas wspierają; informacje ze świata;

Działalność statutowa

Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem dotychczas zrealizowała i realizuje następujące projekty w ramach celów statutowych:
 1. Szerzenie wiedzy i informacji o raku, a w szczególności o raku piersi.

  • Wystąpienia publiczne w stacjach telewizyjnych - TVN, TVP, WOT, Nasza TV, CNN

  • Cykl audycji w stacjach radiowych - Polskie Radio PR I, TOK FM, RMF FM, Radio WAWA, Radio ZET, Radio "ESKA", Radio BIS.

  • Informacje prasowe na temat działalności Koalicji - artykuły o organizowanych akcjach i imprezach - prasa lokalna, ogólnopolska i specjalistyczna (Gazeta Wyborcza, Życie, Rzeczpospolita, Trybuna, Super Express, Express Wieczorny, Życie Warszawy, Wprost, Gentleman, Twój Styl, Media i Marketing Polska,)

  • Internet - "Kobiety On Line" - strona informacyjna dla kobiet, stała rubryka Fundacji

  • Bezpłatna infolinia 0800 464-884

  • Dystrybucja ulotek w pociągach o samobadaniu piersi wraz z informacjami o Koalicji - współpraca z PKP

  • Koalicja trzykrotnie realizowała "Dni Otwarte" wraz z firmą Avon Cosmetics Polska w 150 miejscowościach w Polsce, podczas których przedstawicielki Narodowej Koalicji uczyły samobadania piersi, dystrybuowały ulotki i informacje o Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi

  • Spoty reklamowe - emisja wrzesień-październik '97 w TVN i wrzesień-październik '98, we wszystkich stacjach telewizyjnych

  • Edukacyjna kampania billboardowa - 460 billboardów na terenie całego kraju

  • Wydanie wraz z Telekomunikacją Polską 390 tys. sztuk karty telefonicznej z logo Fundacji

  • Koncert Galowy, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Walki z Rakiem - 16 października 1999r., w Filharmonii Narodowej, połączony z licytacją dzieł sztuki i darów przekazanych przez znane i szanowane osobistości życia publicznego. Udział w uroczystości wzięły Honorowe Patronki Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi - Pani Jolanta Kwaśniewska i Pani Ludgarda Buzek oraz Korpus Dyplomatyczny, parlamentarzyści i przedstawiciele Rządu RP i Biznesu.

  • Koncert dla Młodzieży np. Oddziału Zamkniętego podczas którego odbywała się dystrybucja materiałów dotyczących profilaktyki nowotworowej.


 2. Propagowanie zdrowego stylu życia jako formy profilaktyki:


  • Doroczna Olimpiada Amazonek w Wągrowcu

  • udział w progamach mediowych propagujących zdrowie

  • "Bieg po Zdrowie" w Kutnie

  • Udział w organizacji dorocznego biegu "Terry Fox Run"

  • Marsze "Życia i Nadziei" dotychczas organizowane w pięciu miastach wojewódzkich (Warszawa, Poznań, Kraków, Olsztyn, Łódź)

  • Dzień walki z rakiem piersi.
   W Polsce dzień 17 października jest Dniem Walki z Rakiem Piersi. Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem Piersi, w dniu 17 października 1998 roku, zorganizowała "Marsz Życia i Nadziei", który zakończył się Festynem na Placu Zamkowym. Podczas tej imprezy można było wykonać darmowe mammografie w pierwszym w Polsce Mammobusie, czyli autobusie wyposażonym w mammograf. Festyn uświetnili swoimi występami tacy artyści jak: Anita Lipnicka, John Porter i zaspół Daab. W Marszu wzieli udział: Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Minister Wojciech Maksymowicz, Minister Barbara Labuda, Ewa Sikorska-Trela, Zofia Czernicka, Krzysztof Kolberger, Maciej Kozłowski. Celem tej akcji był m. in. uświadomienie kobietom, że profilaktyka raka spoczywa głównie w ich rękach - Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Kampania taka jest organizowana przez Narodową Koalicję do Walki z Rakiem Piersi corocznie. W październiku 1999r., Marsz "Życia i Nadziei" zakończony był koncertem gwiazd polskiej muzyki na Placu Zamkowym wystąpili między innymi: Krzysztof Krawczyk, Artyści Scen Warszawskich: Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz, Kira Płonczyńska, Alina Janowska, Łucja Prus, Jezry Połomski, Edward Hulewicz, Maciej Pietrzyk, Monika Świtaj, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, Andrzej Płonczyński, Zbigniew Rymarz oraz zespoły młodzieżowe takie jak: Hetman, B-Ton Boogie, The Pink Cadillac Band. Marsz poprowadziły Honorowe Patronki Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi - Pani Jolanta Kwaśniewska i Pani Ludgarda Buzek wraz z Korpusem Dyplomatycznym, parlamentarzystami, przedstawicielami Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP oraz z cenionymi osobistościami polskiej kultury i sztuki, biznesu, mediów, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych.Corocznie podczas obchodów Dnia Walki z Rakiem Piersi Marsz "Życia i Nadziei" zakończony jest Festynem podczas którego, w namiotach sponsorzy proponują swoje produkty związane z profilaktyką zdrowotną, wykonywane są badania mammograficzne w Mammobusie, lekarze udzielają porad wraz z pielęgniarkami uczącymi samobadania piersi.

 3. Rozbudowa systemu wsparcia i samopomocy dla pacjentów i osób po przebytej chorobie oraz dla ich rodzin, a także dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej:


  • Jednorazowe zapomogi dla osób potrzebujących

  • Sfinansowanie sześciuset badań mammograficznych na terenie Polski

  • Dofinansowywanie badań kontrolnych

  • Wsparcie i pomoc przy rozbudowie struktur wolontariatu "Klubów Amazonek", które są osobami wspierającymi pacjentki przed, po operacjach i podczas hospitalizacji

  • Dotacje dla Federacji Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki" z przeznaczeniem na szkolenia dla woluntariuszek *Dotacje dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - szkolenia.

  • Zorganizowanie i pomoc dla poszczególnych ośrodków w dofiansowaniu badań mamograficznych - dla 15.000 pacjentek.

 4. Wprowadzenie w życie ustawodawstwa chroniącego życie i prawa pacjenta, zgodnie ze standardami WHO i Unii Europejskiej:


  • Opracowanie i złożenie w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej projektu ustawy o kontroli jakości mammografii w celu wprowadzenia zaostrzonych norm jakości wykonywanych badań, certyfikatów dla lekarzy i techników oraz na aparaturę medyczną, w trosce o dobro i zdrowie pacjentów. Projekty powstały na bazie ustawy opracowanej przez Narodową Koalicję do Walki z Rakiem Piersi w Stanach Zjednoczonych.

  • Opracowywanie standardów leczenia onkologicznego wraz z specjalistami z kraju i zagranicy

  • Przygotowanie podręczników pt. "Poradnik Pacjenta Onkologicznego"

 5. Ułatwienie dostępu do i wymaganie wysokiej jakości usług medycznych i rehabilitacyjnych.


  • Stworzenie bazy danych na temat placówek dysponujących wysokiej jakości aparaturą medyczną (informacja ta jest dostępna w infolinii).

  • W następstwie ustaleń podczas II Światowej Konferencji o Raku Piersi w Brukseli, udostępnienie stowarzyszeniom i organizacjom ze Wschodniej Europy wzorców leczenia rehabilitacyjnego z Polski i USA oraz nawiązanie stałej współpracy w tym zakresie

  • Darowizna dwóch mammografów dla ośrodków medycznych na Ukrainie

 6. Stworzenie i wdrożenie programu oświaty na temat raka piersi dla kobiet żyjących na wsi oraz zorganizowanie sieci mammobusów przeprowadzających profilaktyczne, okresowe badania mammograficzne.


  • Narodowa Koalicja do Walki z Rakiem Piersi, wraz z Krajowym Centrum Osteoporozy wyposażyła i uruchomiła w 1998 roku pierwszy w Polsce Mammobus - samochód wyposażony w mammograf.

  • Od 17 października 1998 roku Narodowa Koalicja rozpoczęła cykl badań mammograficznych w mammobusie na terenie całego kraju, którego celem jest dotarcie bezpośrednio do kobiet z tzw. grupy ryzyka, szybkie wykrycie zmian nowotworowych i uświadomienie konieczności regularnych badań profilaktycznych.


Infolinia 0 800 464 884