Narodowa Fundacja do Walki z Rakiem

Informacje o NKWR
Marsz Życia i Nadziei
Oko w oko z rakiem
Pomoc NKWR
Pomoc po mastektomii - AMAZONKI
Polecane ośrodki, mamografy

Sponsorzy NKWR

Aventis
Schering
Szpital Damiana
Royal PBK


Telemedia
Super Media
Plus GSM
Najbliższy Tobie oddział onkologiczny <
Informacje

ogólnie; organizacje z którymi współpracujemy; działalność statutowa;
co robimy; firmy które nas wspierają; informacje ze świata;

Organizacje, z którymi współpracujemy

Od końca 1996 roku członkostwo w naszych szeregach uzyskało siedemnaście organizacji pozarządowych takich jak:
 • Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi - Europa Donna ( oddział polski )
 • Federacja do spraw Kobiet i Planowania Rodziny
 • Federacja Ludzie dla Ludzi
 • Fundacja Promocja Zdrowia
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - PTP
 • Amberheart - Breast Cancer Foundation for Poland - USA/Canada (Polonia)
 • Rada Polek
 • Społeczna Fundacja Solidarności
 • Stowarzyszenie Różowej Wstążki ( oddział polski )
 • Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Piersi " Maria "
 • Stowarzyszenie Żon Wojewodów i Żon Prezydentów Miast
 • Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich
 • Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm - PSWF
 • Narodowa Agencja ds. Fotodynamicznej Metody Diagnozy i Terapii Nowotworów - NAPTA
 • Rosa Band - Szwecja
 • Stowarzyszenie "Primum Non Nocere" ( Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjenta )
Infolinia 0 800 464 884